Terms and conditions

For English version Terms an conditions.docx

Privacy policy in English, click here

Fullständiga köpvillkor

Scandinavian Academy for Inner Potential nedan kallat SAIP

 

Ångerrätt
Enligt lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler har du möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dag då vi bekräftat din anmälan (ångerfristen). Om du ångrar dig under ångerfristen kommer vi att återbetala den kursavgift som vi har mottagit från dig. Om kursen inleds under ångerfristen har vi rätt att behålla en proportionell andel av kursavgiften som motsvarar utförda delar av kursen. Företagskunder har inte ångerrätt.
Kortbetalning
Vi accepterar de flesta kontokort. Alla betalningar sänds krypterat via SSL(secure sockets layer) och är 100% säkra. Kortköp är avgiftsfritt. Om betalning uteblir eller pengar saknas på kortet kommer en faktura att skickas ut.
Delbetalning
Köp med delbetalning är bindande och ska betalas i sin helhet innan tidsfristen är slut. Vi försenad eller utebliven betalning kommer återstående belopp att faktureras och kan sändas vidare till inkasso.
Minderårig
Du måste vara minst 18 år för att handla med oss.
Upphovsrätt
Upphovsrätten tillfaller AIP. Alla rättigheter är skyddade, det är strängt förbjudet att kopiera, distribuera, publicera eller ändra något i materialet som finns på AIP:s nätsidor eller portaler.Du får inte använda produkten eller materialet som finns tillgängligt i produkten på ett sätt som kränker våra rättigheter eller på ett sätt som inte är godkänt av SAIP. Du får inte ändra, kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, lägga ut, överföra, översätta, sälja, skapa liknande verk, utnyttja eller distribuera på något sätt via någon form av medium (som e-post eller andra elektroniska medier) något material från produkten. Duplicering, delning eller uppladdning av produktfiler för delning på nätsidor anses som stöld och kommer att anmälas enligt lag.
Du kan emellertid ladda ner och/eller skriva ut vissa sidor för eget personligt bruk förutsatt att alla rättigheter beaktas.
SAIP säljer individuella kurser. Vid registrering erhåller du ett användarnamn, ett lösenord och en medlemsprofil som används i den privata medlemsportalen.
Sekretess
All information som du delar med oss är konfidentiell. Vi respekterar kursdeltagarnas deltagande, inlägg och privatliv och lämnar inte ut någon information om dig.
Som deltagare förbinder du dig att respektera samma sekretess gentemot andra kursdeltagare och representanter för SAIP. Detta är ett ömsesidigt avtal om tystnadsplikt.
Genom att köpa denna produkt samtycker du till att respektera sekretessen för alla kursdeltagarna och för representanter för AIP. Du får inte lämna ut någon information om andra kursdeltagare eller deras inlägg. Du får inte dela inlägg eller information om andra kursdeltagare på något sätt, varken muntligt, skriftligt eller via elektroniska medier.
Du kan diskutera dina personliga resultat från våra kurser och uppgifter. Däremot är alla erfarenheter, uttalanden, muntlig eller skriftlig, från alla deltagare eller AIP-teamet strängt konfidentiella.
Personuppgifter
Vi använder SSL (Secure Socket Layer) alla beställningar är krypterade d v s helt säkra. SAIP garanterar att vi aldrig lämnar ut dina personupplysningar eller e-postadress till tredjepart (med undantag på mycket speciella grunder t ex polisärenden). Enligt GDPR har du rätt att få all information vi har registrerat om dig och du kan ta bort, ändra fel eller ta bort irrelevanta fakta från vårt kundregister. Kontakta i så fall vår kundtjänst.
Ansvarsbegränsning
SAIP friskriver sig från alla ekonomiska krav i förhållande till någon av våra nätsidor, videor, nyhetsbrev, kursportal eller annat innehåll. Vi har gjort allt vi kan för att säkra en hög kvalitet på innehållet. Genom att köpa kursen accepterar och godtar du att du är fullt ut ansvarig för dina framgångar och dina resultat i kursen. Vi ger inga garantier om resultat. Du är själv ansvarig för dina handlingar och dina resultat från deltagandet i kursen är beroende på personliga faktorer inklusive dina färdigheter, kunskap, förmågor, engagemang, sunt förnuft, nätverk och mycket annat.
Inställd kurs eller ändrat kursdatum
SAIP förbehåller sig rätten att ställa in kurs eller ändra startdatum. Vid inställd kurs återbetalas avgiften till fullo till köparen. Vi ändrat startdatum kommer köparen att få erbjudande om nytt startdatum eller återfå avgiften.
Begränsning och ansvar
Genom detta köp samtycker du till att använda företagets tjänster på eget ansvar och att programmet är en upplysningstjänst. Du fritar företaget och dess anställda och partner från ansvar för alla eventuella skador som kan uppstå och från eventuella krav som kan uppstå genom avtalet mellan parterna. Du accepterar alla eventuella risker såväl förutsägbara som oförutsägbara.
Förtal
Om en tvist skulle uppstå mellan dig och företaget samtycker du till att lösa denna tvist genom kommunikation med företaget. Du samtycker till att inte på något sätt svartmåla eller förtala företaget till tredje part.
Tvist
I händelse att tvisten inte kan lösas mellan parterna ska tvistemålet lösas i domstol.

Avtalet ska regleras och tolkas enligt svensk lag.


Kontaktuppgifter 

Academy for Inner Potential

info@akademin.net

Tel 0761120949