Röda tråden 2024

               Röda Tråden


          photo-1497290756760-23ac55edf36f                                                  

  • En kurs för dig som vill utveckla din medialitet.
  • Röda tråden ingår i mediumutbildningen  Super Nova.
  • I Röda Tråden ingår möten online varannan vecka under ett kvartal.
  • Du får 8 lektioner som kommer till din e-post.
  • Vi övar både i Facebookgruppen och i våra möten online.
  • Som bonus får du vår kurs "Rensa ditt hus" (värde 595 kr).
  • Bonus: Rensa ditt hus


Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Billing address

Deltagare
Order summary
Logga20091029

Röda tråden 2024

För dig som är med i vår mediumutbildning Super Nova.

SEK 2,320
Total due SEK 2,320

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.

Röda Tråden                          .

Översikt över innehållet:

Öppna dig för den andliga världen.
Du får lära dig att göra dig mer mottaglig för medialt förmedlande och att stänga igen efter avslutat arbete.

- Genomgång av chakra system. Du blir mer bekant med den vanliga 7-chakra modellen genom övningar och teori.

- Mediala fenomen, förändrade medvetandetillstånd och olika former för medialt arbete.

Upptäck färgernas magi.
Den här gången handlar det om färger och deras betydelse i medialt arbete.

- Vi gör en kort genomgång av färger och deras betydelse i olika sammanhang. Här får du tillfälle att medvetandegöra färgerna i ditt liv och hur du använder dem. Du får en färgkarta att utgå ifrån när du sedan utvecklar ditt eget tolkningssystem.

- Nu använder vi färgerna mer uttalat på medialt vis och du får göra övningar på temat.

Lär dig tolka symboler.
Detta avsnitt gör dig mera uppmärksam på symboler och hur man kan tolka dem. 

- Symbolspråket är den äldsta uttrycksformen och här får du lära dig lite om olika slags symboler. Du får även öva på att tolka några vanliga symboler.

-Du får träna på att ta emot symboler från den andliga dimensionen till dig själv samt att förmedla symboler till andra bl a med hjälp av olika kort.

Kontakt med "andra sidan".
Vi reflekterar om vad som händer när vi lämnar den fysiska kroppen och över medialt arbete.

- Presentation av arbete med nära & kära. 

- Hur arbetar vi med nära & kära på andra sidan? Akademin berättar om hur vi kan få kontakt och hur anförvanterna kan presentera sig själva.

Efter onlinekursen har du en större förståelse för medialitet och din egen förmåga. Du lär dig hur du ska använda olika hjälpmedel och du har prövat på att tolka och förmedla något till de andra i gruppen.

Bonus: Rensa ditt hus

    
Välkommen till oss!  

Academy for Inner Potential
NinaMarianne Barzey                                                           

   Ditt nya liv (400 x 550 px) 2