Meditera mera

Här kan du anmäla dig till kursen "Meditera mera" En enkel introduktion till meditation och flera vägledda meditationer att ladda ner.

Forskning visar också att meditation reducerar stress, sänker blodtrycket, ökar den mentala balansen och kan förebygga psykisk sjukdom och ohälsa genom effekt på vit- och grå hjärnsubstans, hippocampex och centrala cortex i hjärnan

Contact information

We'll send your receipt and other important info to this email.

Billing address

Deltagare

Order summary

meditation, spirituell vägledning, andlighet, medialcoaching

Meditera mera

En kurs för dig som är intresserad av meditation och spirituell vägledning. 

SEK 792
Total due SEK 792

Payment information

All transactions are secured using 256-bit encryption.