Linda arbetar med både enskilda sessioner och gruppsessioner. Hennes arbete baseras på tron om en universell energi, men är inte kopplad till någon specifik livsåskådning eller religion. Linda är också verksam inom restaurangbranschen där hon arbetar med administration, personalutveckling och arbetsmiljöfrågor.

Kontakta Linda på linda@akademin.net