Mer om Lottie Wahlin

lottie1
Lottie har varit verksam som medium sedan mitten av 1990-talet och arbetar med enskilda mediala vägledande sessioner, grupp- och storseanser,  meditationer och Livsorientering. Lottie har en bakgrund som samhällsvetare och forskare och är även  dipl. coach, NLP practitioner, medlare och cert. handledare i sorgbearbetning.  Lottie är också verksam som författare och föreläsare samt utbildare i medling.
Lotties mediala utbildningsbakgrund finns inom spiritualismen men hennes andliga hemvist finns numer inom vajrayana buddhismen.

Kontakta Lottie: lottie@akademin.net