Om Akademin

Academy for Inner Potential är en  skola och ett center för personlig utveckling och kunskap, främst inom områdena andlighet, intuition och medialitet. Våra aktiviteter, kurser och utbildningar är avsedda att gynna det egna inre växandet. Vissa kurser syftar även till ett yrkesmässigt användande. Vår gemensamma vision är att vara till nytta och glädje för våra medmänniskor genom att sprida kunskap och andlig samhörighet samt utbilda de som vill utvecklas personligt, andligt och medialt. Sedan starten 2007 har vi haft glädjen att följa många hundra personer ett kortare eller längre stycke på deras  livsväg.

Vi som driver Akademin är:

Vendela Cederholm

v2VD för Akademin, huvudlärare. Certifierat  medium, speciallärare, TV-medium. Stud. teologi och religionsvetenskap, cert. handledare i sorgbearbetning.

Läs mer om Vendela


 

Lottie Wahlin

lottie1Vice VD och Rektor, huvudlärare.  Certifierat medium, meditationsledare, Fil. dr i sociologi, Dipl. coach, NLP practitioner, Utbildare. Stud. buddhism och religionsvetenskap, cert. handledare i sorgbearbetning.

Läs mer om Lottie

 

 

 

 

Linda Liljeholt

Ansvarig för marknad, event och Akademins Medium mottagning, lärare. Certifierat medium.

Läs mer om Linda


Våra lärare

Bitte Nilsson
Certifierat medium och drömterapeut

Marika Jalil
Certifierat medium och homeopat

Våra fasta gästföreläsare:

Linnea Roupé, leg Läkare

Robert Carlesson, Idéhistoriker och Teolog

Francois Arbouz, Astrolog, Lärare och Beteendevetare

Lilian Hildestrand, Certifierat medium, djurkommunikatör

 


Ekonomi

Sara  ekonomi@akademin.net

Expedition

Inger exp@akademin.net 

Marknad & Medium mottagning

Mässor, Event, Medium mottagningen

Linda Liljeholt

Linda@akademin.net

 

 


Andra gästföreläsare

Varje termin gästas vi av kunniga personer som föreläser om spännande och intressanta ämnen. Några av de som vi haft nöjet att ha hos oss är:

Per Dahlström, Antroposofläkare

Jerry Högberg, Präst i Svenska kyrkan

Jane Lyzell
Medium  En av handledarna för våra kandidater.

Jörgen Gustavsson, Medium

Louis Minerva Li, Drömterapeut

Benny Rosenkvist, Medium och författare

Jörgen Sundvall,  Hypnoanalytiker och direktör för Svenska skolan för etisk och analytisk hyponosterapi

 


Handledning

Akademin erbjuder handledning till Dig som är verksam i medialt arbete.

Det samhälle som vi lever i idag ställer allt högre krav på oss som arbetar som medier. Det ställs krav på vår kunskap, sociala och andliga kompetens samt mediala och personliga mognad.

Du kan arbeta med olika former av mediumskap, som exv. privata sessioner i form av seanser, medial rådgivning eller vägledning, grupp- eller storseanser, mediala demonstrationer, healing, tarotläggning, psykometri etc.

 

Varför handledning?

De flesta yrkesgrupper som arbetar med människor i känsliga samtal etc. erbjuds handledning i sitt yrke. Det kan exempelvis vara psykologer, psykoterapeuter, kuratorer, socialarbetare, samtalsterapeuter eller präster. Handledaren är någon som är kunnig inom och har stor erfarenhet av yrkesfältet och som utifrån det ger råd och stöd i arbetet.

Som medium möter man många olika slags människor som befinner sig i olika typer av situationer. Människor söker oss i allmänhet när de behöver råd, stöd, uppmuntran, tröst, vägledning o.s.v. Det är inte alltid lätt att härbärgera alla de förtroenden som vi får, all den information som ges oss (i olika former), människor som kanske är förtvivlade, upprörda, arga, ledsna, rädda eller ångestladdade. Vissa personer projicerar också sin rädsla, vrede, sorg eller andra känslor på oss.

Även om vi som medier förmedlar information, kärlek, tröst, vägledning o.s.v. från en andlig dimension har vi alltid ett eget ansvar för vad vi säger, hur vi säger det samt hur vi agerar och bemöter de som kommer till oss. Somliga situationer kan vara svåra att hantera och vi känner oss ibland osäkra och otillräckliga. Det händer att vi blir berörda av situationer och människor på olika sätt och inte vet hur vi ska härbärgera eller ta hand om de känslorna.

Handledning är inte terapi utan en chans att få dryfta ditt mediumskap, mediala tekniker och det du möter i ditt mediala arbete med en erfaren person. Du får ventilera olika frågeställningar samt får speglingar, råd och stöd och kan därmed få hjälp på vägen till att bli ännu bättre i ditt mediumskap.

Handledning kan ges vid enstaka tillfällen eller med viss regelbundenhet. Vi har givetvis tystnadsplikt.

Handledare vid Akademin är: Vendela Cederholm och Lottie Wahlin