Mediumutbildning med certifieringblomsteräng

 

Få yrken kan skänka dig en sådan djup tillfredsställelse som mediumskapet. Här kan du verkligen vara till gagn för dina medmänniskor genom att förmedla hjälp, stöd och vägledning i de olika situationer som livet ställer oss inför.

Mediumskapet är ett yrke under förändring i samklang med den komplexa värld vi lever i. Det ställs allt större krav på mediets mediala mognad, teoretiska kunskaper, sociala kompetens och personliga utveckling. Akademins strävan är därför att utbilda morgondagens medier som kan möta dessa krav.

Mediumutbildning med certifiering vänder sig till dig som vill fortsätta att utvecklas andligt och medialt för att bli certifierad för medialt arbete. I vår utbildning kan du även välja den gren av mediumskapet som bäst passar just dina förmågor och ditt syfte med att verka medialt. Utbildningen är en investering för framtiden för såväl din personliga utveckling som för ett framtida yrke.

Första steget till mediumutbildningen är introduktionskursen, efter det fortsätter du på A, B, C och D nivå. Du kan ta kurserna i den takt som passar dig.

Mediumutbildningen syftar till att

  • Ge dig kunskaper och färdigheter för att kunna arbeta yrkesmässigt som medium
  • Fördjupa din kunskap inom olika relevanta områden som rör andlighet och medialitet
  • Främja din mediala, andliga och personliga utveckling
  • Utbilda dig såsom blivande medium i att hantera olika situationer som du kan komma att ställas inför i ditt mediala arbete.

Mediala utvecklingskurser

Kurserna som är lämpliga för dig som vill utvecklas för din egen skull är: Introduktionskursen alternativt utvecklingscirklarna. Därefter kan du fortsätta till kurserna på A- och B-nivå. Dessa kurser kan du ta i din egen takt och i den ordning du själv önskar inom samma nivå.

Beställ komplett kursplan för alla kurser på info@akademin.net

Introduktionskurs. Välj mellan 8-11 juni och 3-6 augusti. Anmäl dig här
A-nivå
Förkunskaper motsvarande introduktionskursen eller två terminer på vår utvecklingscirkel. (Har du förkunskaper från annan annan utbildare ber vi att du hör av dig till oss.)
A-nivån består av tre moduler. Du kan välja att anmäla dig till alla tre eller enstaka moduler.
Du får bl a öva på att se auran, olika psykometri övningar, att använda pendel och tolka tarotkort. Vi tränar på kommunikation med guider och nära och kära som lämnat jordelivet. Grundläggande healingövningar ingår också.
Anmäl dig till samtliga delkurser på A-nivå med 2100 kr i rabatt! Läs mer och anmäl dig
Delkurs A2, 24 – 26 mars 2017. Pendling, healing och andliga guider.Läs mer>>
Delkurs A3, 12 – 14 maj 2017. Tarotkortens mysterier. Läs mer>>
Delkurs A1, 20 – 23 april 2017. Auran och psykometri.Läs mer>>
B-nivå 

Efter samtliga kurser på A-nivå är du behörig till B-nivån som är för dig som vill fördjupa både medial förmåga och kunskaper. Den består också av tre delkurser, du kan anmäla dig till en i taget eller till alla tre. På B-nivån läser du även litteratur och gör några hemuppgifter.
Ur innehållet: Astrologi-workshop, hur skapas karma, om reinkarnation ur olika perspektiv, andlighet idag, trans. Träning på gruppseanser och enskilda sessioner.

Anmäl dig till samtliga delkurser på B-nivå med 2100 kr i rabatt!Läs mer>>
Delkurs B1, Karma och reinkarnation, astrologi-workshop, kommunikation med anförvanter  31/3 – 2/4 2017 Läs mer och anmäl dig här>>
Delkurs B2, Enskilda sessioner och gruppseanser, kända medier under historien, negativa energier och trans 2 – 4/6 2017 Läs mer>>
Delkurs B3, Nyandlighet och religion, döden ur olika perspektiv, trans och djurkommunikation.  24 – 28/8 2017 Läs mer >>
C-nivå

De tre delkurserna på C-nivån gäller i första hand för dig som vill utveckla mediumskap och varje delkurs fokuserar på detta. Att arbeta professionellt som medium kräver förutom medialiteten kunskap, reflektionsförmåga kring det mediala arbetet och god etik.
Förutom mera mediala övningar på avancerad nivå behandlas ämnen som gruppsykologi, psykiatri, medvetandet, kris- och sorgbearbetning. Du får också kompetens leda utvecklingscirklar och meditationer enligt ett färdigt koncept med en utförlig handledning. Före anmälan sker ett personligt samtal kring dina förutsättningar att utveckla mediumskap hos oss: dina förväntningar på oss och våra på dig. Undantaget är vår delkurs C3: att leda utvecklingscirklar och meditationsgrupper, där även du som gått motsvarande kurser hos andra utbildare kan anmäla dig. Men kontakta oss via mail eller telefon så vi får kontakt före din anmälan.

Delkurs C1 16-18 juni 2017

Delkurs C2 18-20 augusti 2017

Anmälningslänk Delkurs C3 20-22 oktober 2017

D-nivå

D-nivån är praktiktermin(er) och är avsedd för dig som vill bli certifierad som medium. För att vara behörig krävs samtliga moduler på C-nivå och godkända hemuppgifter. Före anmälan sker ett personligt samtal kring lämplighet och förutsättningar för certifierat mediumskap samt din inriktning på det framtida mediumskapet. Terminerna omfattar praktik och handledning. För att få certifikat krävs genomförd praktik, teoretiskt och praktiskt prov, inlämnade utvärderingar av enskilda sessioner och/eller gruppsessioner samt genomförd  handledning. Du får räkna med att gå minst två terminer på D-nivå.

Efter hela utbildningens slut har du fått:

  • Kunskaper och färdigheter inom olika former av medialt arbete
  • Gedigen medial träning i såväl grupp- som enskilda sessioner
  • Färdigheter i att leda meditationsgrupper och andra i medial utveckling
  • Grundläggande kunskaper gällande gruppsykologi, etik, kris- och konflikthantering
  • Grundläggande kunskaper i olika typer av mediumskap, parapsykologi, döendet och medvetandet ur olika livsåskådningsperspektiv, nyandliga rörelser och de stora världsreligionerna
  • Utveckla ett öppet men kritiskt förhållningssätt till medialt förmedlad information i såväl litteraturen som till dig själv och andra verksamma i medialt arbete

Utbildningen är på deltid för att du ska kunna arbeta samtidigt. Efter introduktionskursen kan du välja moduler i den takt och omfattning som passar för dig.

Beställ kursplan på info@akademin.net

Priser:
Introduktionskursen: 5 400 kr
A B och C modulerna 5 500 kr/modul, om du anmäler dig till alla moduler inom A, B eller C-nivå får du ett mycket fördelaktigt pris 4.800 kr/modul Du spar 2 100 kr/termin
D-nivån kostar 4 500 kr/termin
Delbetalning av kursavgifterna                                      Avbokningsregler

Human Konto – Ett kostnadsfritt kreditlöfte med möjlighet till delbetalning utan ränta!
I samarbete med Human Finans erbjuder vi olika alternativ till delbetalning av våra
utbildningar. Du kan t.ex. låna räntefritt till din utbildning och dela upp din betalning i
6 eller 12 månader. Läs mer >>