Slottsspöken och hjärnspöken

Drottning Silvia talar om spöken på Drottningholms slott i en dokumentär på SvT. Reaktionerna låter inte vänta på sig utan spokekommer som ett brev på posten. I en debattartikel i Expressen (http://failover.expressen.se/debatt/sprid-inte-villfarelsen-om-att-spoken-finns/index.html)  upprörs en ledamot i föreningen Humanisterna, Peter Lindenfors, över detta och uppmanar drottningen att inte sprida villfarelsen om att spöken finns. Lindenfors vet nämligen bättre. ”Spöken finns nog inte”, skriver han.

Lindenfors får gärna tro att spöken nog inte finns. Vi lever i en demokrati med religionsfrihet: att tro på det man vill eller att inte tro på något alls. Att uttrycka sin uppfattning och trosföreställning som en universell sanning och hävda att de med en annan uppfattning sprider villfarelser är emellertid en helt annan femma. Lindenfors hävdar att vetenskapen kommit fram till att det inte finns något som lämnar människan vid den fysiska döden: ” …allt vi vet om verkligheten, genom vetenskap och logik, talar för att spöken inte existerar.” och  ”Vartefter biologin och neurovetenskapen har utvecklats har dock tron på själar avtagit bland dem som har som yrke att undersöka den typen av frågor. ”, skriver han

Förutom en arrogant fostrande och lätt förlöjligande ton sprider Lindenfors själv villfarelse, nämligen den att det nu är ”common knowledge” att spöken inte finns. Han bygger detta på att de som har som yrke att undersöka den typ av frågor har visat det samt att logiken talar för att spöken inte finns.

Det är fel. Det finns ingen enhetlig vetenskap som kommit fram till det som Lindenfors hävdar. Det finns däremot en hel del forskning, såväl parapsykologisk som medvetandeforskning, som visar det motsatta. D.v.s. att medvetandet föregår materien och att s.k. paranormala fenomen existerar.

Men det tar Lindenfors inte upp. Lindenfors driver en ideologi, och han gör det under vetenskaplig täckmantel. Ett sådant förhållningssätt är både förkastligt och farligt.

Peter Lindenfors upprörs också över att en person som lever på skattepengar sprider, i hans ögon, villfarelse. Men föreningen Humanisterna har ett samarbete med ABF som får statligt stöd, vilket innebär att Humanisterna alltså också får del av våra skattepengar. Betraktar man saken från en annan utkikspunkt får således även Lindenfors skattepengar för att sprida villfarelser.

Lindenfors och hans kompisar har självfallet rätt till sin trosuppfattning, d.v.s. att den materiella verkligheten är den enda.

Men låt oss andra ha vår. Och låt drottningen få berätta om sina förnimmelser av icke materiella väsen på slott. Hon är, som exv Camilla Elwing skrivit i sin replik på Lindenfors debattartikel, i gott sällskap av både Hertig karl och Gustav den III. Och drottningen är i gott sällskap av många många fler, såväl kungliga som annan adel och vanligt folk

1 Kommentar

  1. Paula Norman

    När det gäller det andliga så har manspersoner själva forskat på människor för att bla. använda det i krigföring o en känd diktator hade också anledning med exvis experiment på människor o mind control. Det ska väl pågå än i sverige än idag enligt internetuppgifter o vittnesmål,som självklart råkar illa ut. Att detta ska mörkas o dementeras o påstå ej existera med det andliga i skapelsen är märkligt när det av vetenskapen för en tid tillbaka medges finnas minst elva dimensioner.

    Antagligen vill inte makthavare att vi människor använder vår själ o har insyn i den värld som är vår födslorätt.

Lämna kommentar

Fält märkta med asterisk (*) är obligatoriska.


*