Hjältens/hjältinnans resa – det mest spännande du gör

När man på allvar inser att den här fysiska världen bara är en lite del av en mycket större verklighet påbörjar man sitt livs mest spännande resa: Hjältens resa, som den kända professorn i mytologi Joseph Cambell skrev om. Cambell tog avstamp i mytologin och beskrev en människas inre resa  cirulärt: från det omedvetna till det medvetna – resan från den yttre världen, genom de inre och andliga världarna och tillbaka till den yttre världen med en ny medvetenhet. En liknelse är Oysseus resa från Ithaka i Grekland till alla de olika äventyr och utmaningar han stötte på innan han efter många år återvände hem.

Det här är vad som händer den som upptäcker och vågar utforska både sig själv och den andliga dimensionen. Det krävs mod till det därför att det på denna upptäcksfärd händer så mycket med oss. Vi upptäcker och inser att den värld som vi fötts in, växt upp och lever i är en mycket liten plats i ett oändligt kosmos. På resan inser vi vår egen obetydlighet samtidigt som vi upptäcker vår oändliga potential. Vi ges möjlighet att ta del av en obegränsad inklusiv intelligens och kärlek.  Vi kastas fram och tillbaka på ett stormigt hav där vi utmanar vår omvärld, omkullkastar gamla sanningar och tar till oss nya. Och vi blir själva utmanade, testade och omkullkastade för att sedan födas på nytt med en ny medvetenhet på en stilla ocean.

Den andliga resan är en inre resa, men som ofta också för med sig förändringar i våra vardagsliv. Vi gifter oss, skiljer oss, flyttar, byter jobb, påbörjar utbildningar, byter umgänge, gör olika nystarter och så vidare.

Vår färd är i vissa stycken mycket mödosam och i andra helt extatisk. Och det är en resa som inte kan göras ogjord. Man kan inte gå tillbaka från medvetenhet till omedvetenhet.

Vi påbörjar vår resa från den här världen till den inres och andligas oändliga vindlingar. Och till slut är cirkeln sluten och vi, precis som Odysseus, återvänder hem. Ett hem som vi ser med nya och mycket klarare ögon.

Efter tio år med Akademin kan vi konstatera att vi fått följa många av våra hjältar & hjältinnor på sitt mest spännande äventyr.

Lämna kommentar

Fält märkta med asterisk (*) är obligatoriska.


*