Mediumskapet: mytomspunnet kall eller hedervärt jobb?

Mediumskapet: mytomspunnet kall eller hedervärt jobb?

 

Ett besök hos ett medium kan vara ett ganska omtumlande möte. Det vet alla som provat. Särskilt om det är första gången som man besöker en seans eller får en enskild session. Föreställningarna hos gästen kan vara mer eller mindre realistiska och variera alltifrån att mediet kan berätta hela ens historia och framtid till att få bevis på att det verkligen finns andra dimensioner som kan förmedla sig på detta sätt. Kunskapen som förstagångsgästen har är inte helt sällan hämtad från filmens eller böckernas värld och nu för tiden även från semiautentiska TV-program med verkliga medier i aktion. Föreställningarna om vad ett medium är och gör varierar alltså, liksom förväntningarna på vad en session/seans innebär och vilken hjälp man kan få av ett medium.

 

Ett medium är en person som har förmågan att få kontakt med andra, icke jordiska, sfärer samt förmedla information från dessa genom olika metoder. Ett mediums arbete innebär som regel att förmedla informationen från den ena sfären till den andra. Det kan handla om kortare budskap eller hälsningar, vägledning för personlig eller andlig utveckling, speglingar/rådgivning vid olika frågeställningar, kunskapsförmedling osv. S.k. husrensning, då mediet besöker någons hem eller en annan lokal för att hjälpa irrande andar över till den s.k. andra sidan, är inte det vanligaste mediala arbetet utan sker oftare på TV än i verkligheten.

Ett medium är en vanlig människa med ett något ovanligt arbete. Ett medium är inte någon gudasänd varelse som står över alla andra människor. Inte heller är ett medium någon trolltant/gubbe som kan lösa någons alla problem.

Vissa betraktar mediumskapet som ett kall som mer eller mindre förpliktigar. Andra ser det som ett arbete. Vi på Akademin betraktar mediumskapet som ett arbete utifrån en genuin önskan att stå till tjänst för såväl de andliga dimensionerna som för sina medmänniskor (en slags kallelse). Att inkludera båda aspekterna medför dels att vi betonar drivkraften: att vilja vara till gagn och göra gott. Dels betonar yrkesskickligheten och ansvaret för det man gör. Det är inte helt ovanligt att människor glorifierar oss medier och det är lätt att falla för detta eftersom ett medium är en alldeles vanlig människa. Med egen personlig utveckling och självkännedom om bekräftelsebehov och annat blir det lättare att förhålla sig till människor projektioner och inte hamna i en s.k. ego-fälla.

Den som är medial är heller inte med nödvändighet en skicklig pedagog eller upprätthållare av relevant sakkunskap. Ett besök hos ett medium kan, som ovan nämnts, vara omtumlande och mediet behöver därför kunna framföra saker på ett pedagogiskt sätt, ta ansvar för vad han/hon förmedlar istället för att skylla på en abstrakt andevärd samt ha god grundkunskap om sitt ämne och sig själv med egna värderingar och föreställningar. Ett medium är inte en ”ren och tom kanal” som bara vidarebefordrar klokskap och annan information från våra vänner i andra dimensioner. Ett medium är en vanlig människa, vars hjärna är fylld av diverse präglingar och som därför filterar information. Risk för fel-, över- eller undertolkning föreligger därför alltid. Med god utbildning: i form av kunskap, träning, etik och självkännedom minskar denna risk.

Att verka som medium är en ynnest, OCH ett mycket ansvarsfyllt arbete. Det som ett medium säger under en session går ofta rakt in i människors hjärtan. Som medium kan man göra otroligt mycket gott, men också verkligen ställa till det för människor. Men den som besöker ett medium har givetvis ett eget ansvar: att ha realistiska förväntningar på mötet samt vad man gör den information som kommer. Mediets ansvar är att försöka få information av god kvalitet, förmedla denna på ett pedagogiskt och etiskt sätt samt att ha en professionell och godhjärtad hållning.

En förändrad syn på medium och mediumskap håller på att ske, men behöver fortsätta att utvecklas: förändring från en mytomspunnen ockult företeelse genomförd av en upphöjd mystisk varelse till en värdefull andlig tjänst köpt av en professionell och kompetent person. Våra gäster/klienter/kunder kan då ha mer realistiska förväntningar på vad ett möte med ett medium innebär och känna sig trygga i att möta en kunnig och etisk professionell.  Vi medier kan å vår sida betraktas och betrakta oss själva på samma sätt som andra s.k. människoarbetare (samtalsterapeuter, präster, diakoner etc.) och därmed vila i vår profession och slippa verka i mytologiska skugglandskap.

Välkommen år 2018

År 2017 är till ända. Ett år som passerat ruskigt fort: en ström av händelser, göranden, situationer, skratt och gråt. Och nu är det dags för nästa år, 2018, vem vet vad det bär i sitt sköte?

Man blir lätt lite sentimental och tankfull vid ett skifte som ju nyår är. Det är en bra tid att skänka dem som lämnat det jordiska livet för den här gången en extra tanke eller kanske minnas stunder av glädje tillsammans. Det är en bra tid att känna tacksamhet till våra kosmiska vänner som hjälper, stödjer och famnar oss i djup medkänsla och kärlek oavsett vi är medvetna om dem eller ej.

Nyåret är en bra tid att väva nya drömmar. Själv ska jag försöka skapa en vacker väv med många gnistrande juveler som var och en representerar oss alla i våra olika aspekter av hälsa och välstånd, fullkomnande, generositet, tacksamhet, kärlek, glädje, gemenskap, helande av det som behöver helas, oändligt ljus och ny insikter, klarhet och andlig medvetenhet.

En önskan om ett fantastiskt år från oss på Akademin

Club Akademin

Gå med i Club Akademin och få 6 nyhetsbrev per år med spännande erbjudanden, meditationer och mediala övningar som du kan göra hemma

En natt på slottet

Slottsvistelse på Södertuna slott 24-25/2-18

Andlig afton med seans och buffé den 5 december

Välkommen till en sprudlande afton med Akademin på Belgobaren Moules & beers den 5/12 kl 17.00. Läs mer här

Hjältens/hjältinnans resa – det mest spännande du gör

När man på allvar inser att den här fysiska världen bara är en lite del av en mycket större verklighet påbörjar man sitt livs mest spännande resa: Hjältens resa, som den kända professorn i mytologi Joseph Cambell skrev om. Cambell tog avstamp i mytologin och beskrev en människas inre resa  cirulärt: från det omedvetna till det medvetna – resan från den yttre världen, genom de inre och andliga världarna och tillbaka till den yttre världen med en ny medvetenhet. En liknelse är Oysseus resa från Ithaka i Grekland till alla de olika äventyr och utmaningar han stötte på innan han efter många år återvände hem.

Det här är vad som händer den som upptäcker och vågar utforska både sig själv och den andliga dimensionen. Det krävs mod till det därför att det på denna upptäcksfärd händer så mycket med oss. Vi upptäcker och inser att den värld som vi fötts in, växt upp och lever i är en mycket liten plats i ett oändligt kosmos. På resan inser vi vår egen obetydlighet samtidigt som vi upptäcker vår oändliga potential. Vi ges möjlighet att ta del av en obegränsad inklusiv intelligens och kärlek.  Vi kastas fram och tillbaka på ett stormigt hav där vi utmanar vår omvärld, omkullkastar gamla sanningar och tar till oss nya. Och vi blir själva utmanade, testade och omkullkastade för att sedan födas på nytt med en ny medvetenhet på en stilla ocean.

Den andliga resan är en inre resa, men som ofta också för med sig förändringar i våra vardagsliv. Vi gifter oss, skiljer oss, flyttar, byter jobb, påbörjar utbildningar, byter umgänge, gör olika nystarter och så vidare.

Vår färd är i vissa stycken mycket mödosam och i andra helt extatisk. Och det är en resa som inte kan göras ogjord. Man kan inte gå tillbaka från medvetenhet till omedvetenhet.

Vi påbörjar vår resa från den här världen till den inres och andligas oändliga vindlingar. Och till slut är cirkeln sluten och vi, precis som Odysseus, återvänder hem. Ett hem som vi ser med nya och mycket klarare ögon.

Efter tio år med Akademin kan vi konstatera att vi fått följa många av våra hjältar & hjältinnor på sitt mest spännande äventyr.

Rabatt hos Vattumannen när du köper din kurslitteratur

När du köper litteraturen till våra kurser hos Vattumannens bokhandel får du 10% rabatt på dina bokköp!

Himmelska änglar

Känner du ofta ett behov av att veta vad som ska hända, när det ska hända och hur? Och när du inte får veta det så blir du stressad, frustreradänglatak  och kanske tappar du även tron på att det finns en högre kraft som vakar över dig och som vägleder dig steg för steg igenom livet. Om du svarat ja, är du i gott sällskap med många andra. Det är tydligt att vårt ego-jag har ett mer eller mindre stort behov av att vara i kontroll.

Som tur är omges vi av ljusvarelser vilkas enda jobb är att vaka över oss och att hjälpa oss med allt från att hitta den rätta karriären till att lyfta vårt humör när vi känner oss frustrerade och låga. Dessa högfrekventa ljusvarelser kallar vi änglar. För det mesta kan vi inte se eller höra dem eftersom de vibrerar på en frekvens som är bortanför vad vi normalt kan se och höra med våra fysiska sinnen. En del människor har en naturlig fallenhet för att kunna komma i kontakt med änglar och andra kan träna upp sin förmåga, höja sin egen vibration och på så sätt tona in sig på änglarnas våglängd.

Om du vill komma i kontakt med dina änglar tänk på dem, läs om dem och tala med dem (de hör dig även om du inte hör dem). Att hålla en intention om en klarare kontakt hjälper dig att tona in dig på deras våglängd men ha realistiska förväntningar på responsen. De flesta människor hör inte en röst eller ser en bevingad varelse. Änglar kommer ofta igenom telepatiskt så du behöver lära dig känna skillnaden mellan dina egna tankar och budskap. De kan även gå genom våra känslor och påverka hur vi känner oss. Vi kan alltid be dem om hjälp med att lyfta vår energi när vi känner oss negativa, upprörda eller ledsna.

Vi lever i tider av snabba skiften då fler och fler människor öppnar sina clairvoyanta kanaler. De kan då börja se änglarnas ljus som ljusbollar eller strimmor av ljus men vanligast är kanske att känna deras närvaro eller att ha en inre vetskap om att de är här. Hur vi än känner av änglarna kan vi utveckla vår förmåga till klar och tydlig kommunikation genom att följa några viktiga grundprinciper och träna oss på att tysta vårt ego-jag för att i stället tona in oss på vår högre kraft och på våra änglar.

En viktig sak som vi behöver göra är att verkligen lämna över vad det än är som vi brottas med. Att släppa taget om det och att träna oss på att ha tillit till att alla detaljer blir omhändertagna. Vårt ego-jag älskar att vara i framtiden eller i ett dammigt förflutet som för länge sedan är förbi. När du oroar dig, är rädd, bitter eller har ångest vet du att du är i kontakt med ditt ego-jag. Änglarna vill lära oss vikten av att leva i nuet eftersom det i sanning är det enda vi har. Det är också en av de stora livslärdomarna för de flesta av oss eftersom det oftast inte kommer naturligt.   När vi tar kontakt med änglarna för att få hjälp med något behöver vi koppla loss oss från resultatet: lyssna på vägledningen och lägga märke till tecken som dyker upp i vår väg. Gör vad du kan i nuet genom konkreta handlingar. För mig personligen har detta kanske varit det allra svåraste.  Jag brukade pressa mig själv till att skapa ett visst resultat och när “universum” inte gav mig den återkopplingen som jag ville blev jag vansinnigt frustrerad. Jag ville manifestera det jag ville, dvs. vad mitt ego-jag ville, och fick jag inte det så kämpade jag ännu hårdare till jag brände ut mig. Hård var läxan om tillit men ack så nyttig och värdefull. Jag lärde mig att ”att göra sitt bästa” är tillräckligt bra. Att lägga märke till och lyssna på vägledningen jag fick och att släppa taget så att änglarna kunde göra sitt jobb. Ibland är våra drömmar som små frön vi stoppar i jorden. De behöver tid, tålamod, lite näring och en stor dos tillit.

Änglar är egobefriade varelser och de är inte kapabla till negativa tankar. Genom att hålla dina egna tankar positiva och lösningsorienterade lyfter du din energi och blir mer i samklang med änglarnas. Ge inte mer tid och energi till det du inte vill ska ske då allt i din verklighet är en återspegling av det du håller inom dig. Änglarna påminner oss ständigt om att släppa vårt behov av kontroll, vara positiva, att fokusera på våra drömmar och mål samt att agera när vi blir vägledda till det. Änglarna arbetar bakom kulisserna för att alla pusselbitar ska falla på plats vid den allra bästa tidpunkten för alla involverade. Andas, slappna av och ha tillit. Allt sker när det ska ske med hjälp av himmelens änglar.

Branka Okeijn, Angel Therapist®