Välkommen år 2018

År 2017 är till ända. Ett år som passerat ruskigt fort: en ström av händelser, göranden, situationer, skratt och gråt. Och nu är det dags för nästa år, 2018, vem vet vad det bär i sitt sköte?

Man blir lätt lite sentimental och tankfull vid ett skifte som ju nyår är. Det är en bra tid att skänka dem som lämnat det jordiska livet för den här gången en extra tanke eller kanske minnas stunder av glädje tillsammans. Det är en bra tid att känna tacksamhet till våra kosmiska vänner som hjälper, stödjer och famnar oss i djup medkänsla och kärlek oavsett vi är medvetna om dem eller ej.

Nyåret är en bra tid att väva nya drömmar. Själv ska jag försöka skapa en vacker väv med många gnistrande juveler som var och en representerar oss alla i våra olika aspekter av hälsa och välstånd, fullkomnande, generositet, tacksamhet, kärlek, glädje, gemenskap, helande av det som behöver helas, oändligt ljus och ny insikter, klarhet och andlig medvetenhet.

En önskan om ett fantastiskt år från oss på Akademin

Club Akademin

Gå med i Club Akademin och få 6 nyhetsbrev per år med spännande erbjudanden, meditationer och mediala övningar som du kan göra hemma

En natt på slottet

Slottsvistelse på Södertuna slott 24-25/2-18

Andlig afton med seans och buffé den 5 december

Välkommen till en sprudlande afton med Akademin på Belgobaren Moules & beers den 5/12 kl 17.00. Läs mer här

Hjältens/hjältinnans resa – det mest spännande du gör

När man på allvar inser att den här fysiska världen bara är en lite del av en mycket större verklighet påbörjar man sitt livs mest spännande resa: Hjältens resa, som den kända professorn i mytologi Joseph Cambell skrev om. Cambell tog avstamp i mytologin och beskrev en människas inre resa  cirulärt: från det omedvetna till det medvetna – resan från den yttre världen, genom de inre och andliga världarna och tillbaka till den yttre världen med en ny medvetenhet. En liknelse är Oysseus resa från Ithaka i Grekland till alla de olika äventyr och utmaningar han stötte på innan han efter många år återvände hem.

Det här är vad som händer den som upptäcker och vågar utforska både sig själv och den andliga dimensionen. Det krävs mod till det därför att det på denna upptäcksfärd händer så mycket med oss. Vi upptäcker och inser att den värld som vi fötts in, växt upp och lever i är en mycket liten plats i ett oändligt kosmos. På resan inser vi vår egen obetydlighet samtidigt som vi upptäcker vår oändliga potential. Vi ges möjlighet att ta del av en obegränsad inklusiv intelligens och kärlek.  Vi kastas fram och tillbaka på ett stormigt hav där vi utmanar vår omvärld, omkullkastar gamla sanningar och tar till oss nya. Och vi blir själva utmanade, testade och omkullkastade för att sedan födas på nytt med en ny medvetenhet på en stilla ocean.

Den andliga resan är en inre resa, men som ofta också för med sig förändringar i våra vardagsliv. Vi gifter oss, skiljer oss, flyttar, byter jobb, påbörjar utbildningar, byter umgänge, gör olika nystarter och så vidare.

Vår färd är i vissa stycken mycket mödosam och i andra helt extatisk. Och det är en resa som inte kan göras ogjord. Man kan inte gå tillbaka från medvetenhet till omedvetenhet.

Vi påbörjar vår resa från den här världen till den inres och andligas oändliga vindlingar. Och till slut är cirkeln sluten och vi, precis som Odysseus, återvänder hem. Ett hem som vi ser med nya och mycket klarare ögon.

Efter tio år med Akademin kan vi konstatera att vi fått följa många av våra hjältar & hjältinnor på sitt mest spännande äventyr.

Rabatt hos Vattumannen när du köper din kurslitteratur

När du köper litteraturen till våra kurser hos Vattumannens bokhandel får du 10% rabatt på dina bokköp!

Himmelska änglar

Känner du ofta ett behov av att veta vad som ska hända, när det ska hända och hur? Och när du inte får veta det så blir du stressad, frustreradänglatak  och kanske tappar du även tron på att det finns en högre kraft som vakar över dig och som vägleder dig steg för steg igenom livet. Om du svarat ja, är du i gott sällskap med många andra. Det är tydligt att vårt ego-jag har ett mer eller mindre stort behov av att vara i kontroll.

Som tur är omges vi av ljusvarelser vilkas enda jobb är att vaka över oss och att hjälpa oss med allt från att hitta den rätta karriären till att lyfta vårt humör när vi känner oss frustrerade och låga. Dessa högfrekventa ljusvarelser kallar vi änglar. För det mesta kan vi inte se eller höra dem eftersom de vibrerar på en frekvens som är bortanför vad vi normalt kan se och höra med våra fysiska sinnen. En del människor har en naturlig fallenhet för att kunna komma i kontakt med änglar och andra kan träna upp sin förmåga, höja sin egen vibration och på så sätt tona in sig på änglarnas våglängd.

Om du vill komma i kontakt med dina änglar tänk på dem, läs om dem och tala med dem (de hör dig även om du inte hör dem). Att hålla en intention om en klarare kontakt hjälper dig att tona in dig på deras våglängd men ha realistiska förväntningar på responsen. De flesta människor hör inte en röst eller ser en bevingad varelse. Änglar kommer ofta igenom telepatiskt så du behöver lära dig känna skillnaden mellan dina egna tankar och budskap. De kan även gå genom våra känslor och påverka hur vi känner oss. Vi kan alltid be dem om hjälp med att lyfta vår energi när vi känner oss negativa, upprörda eller ledsna.

Vi lever i tider av snabba skiften då fler och fler människor öppnar sina clairvoyanta kanaler. De kan då börja se änglarnas ljus som ljusbollar eller strimmor av ljus men vanligast är kanske att känna deras närvaro eller att ha en inre vetskap om att de är här. Hur vi än känner av änglarna kan vi utveckla vår förmåga till klar och tydlig kommunikation genom att följa några viktiga grundprinciper och träna oss på att tysta vårt ego-jag för att i stället tona in oss på vår högre kraft och på våra änglar.

En viktig sak som vi behöver göra är att verkligen lämna över vad det än är som vi brottas med. Att släppa taget om det och att träna oss på att ha tillit till att alla detaljer blir omhändertagna. Vårt ego-jag älskar att vara i framtiden eller i ett dammigt förflutet som för länge sedan är förbi. När du oroar dig, är rädd, bitter eller har ångest vet du att du är i kontakt med ditt ego-jag. Änglarna vill lära oss vikten av att leva i nuet eftersom det i sanning är det enda vi har. Det är också en av de stora livslärdomarna för de flesta av oss eftersom det oftast inte kommer naturligt.   När vi tar kontakt med änglarna för att få hjälp med något behöver vi koppla loss oss från resultatet: lyssna på vägledningen och lägga märke till tecken som dyker upp i vår väg. Gör vad du kan i nuet genom konkreta handlingar. För mig personligen har detta kanske varit det allra svåraste.  Jag brukade pressa mig själv till att skapa ett visst resultat och när “universum” inte gav mig den återkopplingen som jag ville blev jag vansinnigt frustrerad. Jag ville manifestera det jag ville, dvs. vad mitt ego-jag ville, och fick jag inte det så kämpade jag ännu hårdare till jag brände ut mig. Hård var läxan om tillit men ack så nyttig och värdefull. Jag lärde mig att ”att göra sitt bästa” är tillräckligt bra. Att lägga märke till och lyssna på vägledningen jag fick och att släppa taget så att änglarna kunde göra sitt jobb. Ibland är våra drömmar som små frön vi stoppar i jorden. De behöver tid, tålamod, lite näring och en stor dos tillit.

Änglar är egobefriade varelser och de är inte kapabla till negativa tankar. Genom att hålla dina egna tankar positiva och lösningsorienterade lyfter du din energi och blir mer i samklang med änglarnas. Ge inte mer tid och energi till det du inte vill ska ske då allt i din verklighet är en återspegling av det du håller inom dig. Änglarna påminner oss ständigt om att släppa vårt behov av kontroll, vara positiva, att fokusera på våra drömmar och mål samt att agera när vi blir vägledda till det. Änglarna arbetar bakom kulisserna för att alla pusselbitar ska falla på plats vid den allra bästa tidpunkten för alla involverade. Andas, slappna av och ha tillit. Allt sker när det ska ske med hjälp av himmelens änglar.

Branka Okeijn, Angel Therapist®

Finns det könskrig i andevärlden?

Janusz Korwin-Mikke, polsk EU-parlamentariker, hävdar att det är rättvist att kvinnor tjänar mindre än män. Detta p.g.a. att kvinnor är slagsmålsvagare, mindre och mindre intelligenta. (än män, min anm).

Detta, närmast imbecilla, påstående sker alltså under en EU-debatt år 2017.

Uttalandet är inte bara en förolämpning mot alla kvinnor, utan också mot alla män. Vore jag man skulle jag huka mig, generat se bort och starkt fundera på att byta kön. Man undrar lite hur Korwin-Mikkes uppväxt såg ut, kanske har han blivit traumatiserad för att uttala ett sådant starkt hat eller kanske rädsla mot drygt hälften av jordens mänskliga befolkning?

Den fysiska kroppen är en jordisk klädnad. En klädnad som vi lämnar den dag vi dör från det här livet. Vårt medvetande skiljs från kroppen och fortsätter till en annan dimension. Jag undrar hur den ser ut och fungerar?

Finns det könskrig i andevärlden? Finns det ett andligt parlament där andemän och andekvinnor fajtas? Undrar hur det kan se ut i så fall eftersom vi inte har några fysiska kroppar att diskriminera och uttala oss föraktfullt om där? Eller finns det kanske separata delar av andevälden för män respektive kvinnor? Jag har svårt att tro det.

Om vi sedan återföds på jorden efter en kortare eller längre vistelse i den andliga dimensionen, inkarnerar vi då kanske i ett annat kön än det vi hade senast? Om vi gör det, så hoppas jag sådana personer som Korwin-Mikkes representerar kommer att födas som kvinnor nästa gång. De kommer att inse hur enfaldigt och synnerligen ointelligent det är att påstå att kvinnor är mindre intelligenta och svagare än män. Kanske kommer att de inse detta genom att de själva förslavas under patriarkaliska strukturer. Jag hoppas att de slipper det, slipper lida som miljoner kvinnor gör nu, just i egenskap av att de är kvinnor. Jag hoppas att världen ser annorlunda ut när Korwin-Mikkes och hans manschauvinistiska kompisar återföds.

För vi har inte tid med könskrig, eller några andra krig eller för den delen. Vi har viktigare saker att ta itu med om den här planeten ska fortsätta att existera.

Jag tror att vi människor inte är människor i vårt djupaste inre, utan rena klara medvetanden, långt bortom biologiska, psykologiska och sociala konstruktioner. Med sådana insikter kommer debatterna att handla om helt andra saker än att infantila sexistiska utalanden.