Johannes döparen, hednisk magi, vetenskap eller bara färskpotatis och jordgubbar?

Midsommar är en stor högtid i Norden. Den kristna betydelsen handlar om Johannes Döparens födelse den 24 juni. Midsommarstången är en av högtidens starkaste attribut och har troligen sitt ursprung från Tyskland och kom till Sverige under medeltiden. Midsommarstången kallas ju också för majstång, vilket handlar om att man lövar stången (maja=löva).

Men när vi tänker midsommar är det vanligen inte Johannes döparen som finns i våra tankar, associationerna går mer åt det hedniska hållet: sommarsolståndet och det magiska nordiska ljuset. Huruvida midsommar firades hedniskt tycks vara oklart, även om ett slags firande går att spåra i de gamla isländska kungasagorna.

Dock är en hel del av det vi gör på midsommar betydligt mer hedniskt än kristet. Enligt folktron är midsommarnatten särskilt magisk och olika väsen är starkare då än annars. Att sätta löv i åkrarna är att på magisk väg få bättre skörd, hälsan blir bättre av att rulla sig naken i gräset, örterna är särskilt verksamma om de samlas på midsommarnatten. Man kan också spara blomsterkransen och lägga i julbadet för att få bättre hälsa under det nästkommande året. Och förstås, insamlandet av 9 sorters blommor att lägga under huvudkudden för att få drömma om sin nästkommande. I Finland firas 3 högtider samtidigt: Johannes döparen (Juhannes), finska flaggans dag och den folkliga hedniska helgen. Det finska Midsommarbålet (kokko) är viktigt för att skrämma i väg häxor.

Kyrkan har försökt förena det folkliga firandet med det kristna redan på 1300-talet, för att få bukt med det stök som midsommarfirandet innebar. Det har nu inte lyckats så bra, vare sig med kristandet eller med stöket. Midsommar är tyvärr en stökig och olycksdrabbad helg, med många trafikolyckor, fylleri och misshandel. Men också med kärlek och barnalstring: midsommarens magiska fruktbarhet tycks medföra en ökning av födslar i mars. Enligt naturvetenskapen är vi mer fruktsamma på sommaren pga av ljusets inverkan. En kompletterande samhällsvetenskaplig förklaring är den gamla industrisemestern som brukade ta sin början vid midsommar. Den 22 mars ska enligt statistiken vara det vanligaste födelsedatumet i Sverige. Enligt religionshistorikern David Thurfjell är svenskarna världens mest sekulariserade folk. Detta betyder dock inte att vi är oandliga, utan mer att kyrkan och den organiserade religionen tappat kraft.

Och helt i linje med detta blir då vårt midsommarfirande. Var och en är fri att fira som den vill eller att helt låta bli. Magiska riter blandas med Johannes döparen, kärleksakter, färskpotatis(nypotatis i Finland) och jordgubbar.

gott&blandatmidsommarkrans

Källor: http://www.svd.se/i-kvall-gor-vi-flest-barn, http://www.visitfinland.com/sv/artikel/midsommar-ute-efter-lugn-och-ro-eller-party/, Nordiska museet, Wikipedia