I denna ljuva sommartid

En skara nya medier tog, efter flera års studier och träning, sina mediumcertifikat i går. Personer som nu ska ut i världen för att sprida andlighet, tröst, klokskap, kärlek och helande kraft: var och en på sitt eget unika sätt.

Allt fler besöker medium i dag, för enskilt besök eller som gäst på en seans. Orsaken till att söka sig till medium varierar förstås, somliga önskar kontakt med nära & kära som inte längre är kvar i denna värld, andra behöver ha vägledning i livet, somliga vill få speglingar för sin egen personliga och/eller andliga utveckling.

Det är ett stort ansvar att verka som medium. Det vi säger till våra besökare och klienter går direkt in i hjärtat, och stannar där länge. Det mediala arbetet kräver därför inte bara klar medial förmåga utan även andlig och personlig mognad, kunskap, reflektionsförmåga, empati, etik och social kompetens för att kunna möta olika sorters människor och människor i olika livssituationer. Vi på Akademin försöker skola våra elever till allt detta: vi vill känna oss trygga med att de har och har förvärvat det som krävs innan vi ”släpper ut” dem.

Med glädje och stolthet hälsar vi nu våra f.d. elever och idag våra nya kollegor välkomna till mediumskapet och önskar dem varmt lycka till med sitt framtida mediala värv.

examen

Livets seger över döden

 

I dessa dagar firar vi den kristna högtiden ”Kristi himmelsfärd”, då Jesus lämnade jorden för gott i åsynen av 11 av sina apostlar. Kristi himmelsfärd, eller kristi flygare i folkmun, har firats sedan ungefär i mitten av 300-talet. Den infaller den fyrtionde dagen efter påskdagen då Jesus återuppstod från de döda och alltid på en torsdag.

Den som inte vill fira den kristna högtiden kan istället fira kosläppet eller folknykterhetens dag som infaller samtidigt.

Men oavsett vi bekänner oss till kristendomen eller följer någon annan andlig tradition kan vi reflektera över och fira livets seger över döden.

Den här dagen blir en påminnelse om att vi inte är den fysiska kroppen och att någon del av oss går vidare då den fysiska kroppen dör. Vart vi tar vägen vet vi inte, det är där som trosföreställningarna kommer in. Men vi som är verksamma som medier vet av erfarenhet att kontakt med de som gått före oss är möjlig. Att få en hälsning från en kär anförvant eller att kanske bara veta att de finns där någonstans och att länken inte är bruten blir en stor förtröstan för den som känner sig vilsen i denna komplicerade värld.  Likaså blir det en påminnelse om att vår fysiska värld bara är en del av en mycket större verklighet, en verklighet som vi inte vet så mycket om. Den påminnelsen behöver de flesta av oss då det är alldeles för lätt att vara identifierad med materiella världen. Genom att bli påmind om att vi alla är andliga varelser och att vi efter en kort tid på jorden återvänder dit vi kom ifrån kan vi sätta alla våra begär, lidanden, oro och bekymmer i ett bättre perspektiv. Saker som vi tycker är oerhört viktiga tappar sin betydelse i detta perspektiv: guldet förlorar sin glans, jakten på rikedom och social status blir meningslös, konflikter blir ointressanta.

Istället kanske annat blir mer betydelsefullt, som att förundras över naturens nypåfödelse med en explosion av färger, former och dofter. Döden är bara en passage till ett annat tillstånd: livet som övervinner dödenkörsbärsblom