Dolda agendor i TV?

Jag hamnade av en slump(?) på kunskapskanalen  i  TV som just då visade ett diskussionsprogram om kvantfysik.  (UR: Varför är kvantfysiken så konstig? 15/3-14) Arrangör var Fri tanke Förlag och kungliga vetenskapsakademin. 3 forskare hade bjudits in: 2 kvantfysiker (Hans Hansson, prof. i teoretisk fysik och Sören Holst, forskare i teoretisk fysiker och författare) och en filosof (Henning Strandin) för att diskutera kvantfysikens- och kvantmekanikens mystiska värld. Detta under ledning av Christer Sturmark (ordförande i föreningen Humanisterna, debattör och författare samt en av grundarna till förlaget Fri Tanke).

Sturmark ställde, i egenskap av moderator, frågor om olika fenomen, experiment o.s.v. som forskarna på bästa och enklaste sätt försökte förklara.  Det här är ju inga enkla saker för oss vanliga dödliga att förstå och de 3 forskarna gjorde ett rätt hyggligt jobb. Också genom att i viss mån försöka belysa ett fenomen utifrån olika teoretikers perspektiv. Vetenskapen är ju sällan enig, utan det förekommer ju alltid diskussioner och stridigheter kring olika teorier och teoretiska sanningar.

Nåväl, så långt så väl. Det hela hade kunnat vara en allmänbildande diskussion om kvantfysikens mysterier. Men när diskussionen kom att handla om s.k. sammanflätningar, d v s när två (eller flera) partiklar är sammanflätade så kommer förändringar hos den ena partikeln följas av motsvarande förändringar i den andra, trots att det kan vara mycket långt geografiskt mellan dem, och tolkningen av detta fenomen dök det upp kommentarer som inte tillhörde kontexten.  Sturmark  kommenterade att vissa tolkningar av fenomenet torde vara ”mumma” för new age-rörelsen.  Ett par liknande kommentarer följde. Och i slutet av programmet dristade sig moderatorn till att uppmana prof. Hansson att berätta om när han ”blev utslängd från ett new age möte”.  Professorn berättade om ett seminarium om s.k. kvantledarskap av Danah Zohar och att han blivit inbjuden till detta. Han var uppenbart kritisk till Zohars påståenden och hade hamnat i diskussion med henne. I pausen hade han följdaktligen blivit ombedd att lämna seminariet. Hansson påpekade också Dana Zohar inte är fysiker (dvs inte en i gänget, min anm), men ”har visst läst en kurs i fysisk”.

Moderator Sturmark hejade kraftigt på och upplyste publiken om att det minsann hade det suttit personer i höga positioner inom näringslivet och inom landstinget på detta ”new age-möte”.

Oavsett vad man har för åsikter kring Dana Zohar och kvantledarskap (själv vet jag för lite för att säga vare sig bu eller bä) så undrar man vad denna anekdot, som berättades i raljerande ton, gjorde i programmet? Och varför pratade Sturmark vid flera tillfällen om ”new age” i ett program som ska förklara vad kvantfysik är?

Detta leder osökt tankarna till att här finns en dold agenda av att driva sin egen ideologi. Sturmark har gjort sig känd för att med en inkvisitörs aggressiva retrorik attackera allt som har med andlighet att göra. Var detta det egentliga syftet? Förlaget Fri Tanke som stod bakom programmet, drivs ju bl.a. av Sturmark. Var de 3 forskarna bjudna till programmet för att legitimera Sturmarks ideologi? De blir ju i egenskap av vetenskapspersoner en slags garanti för Sanningen, särskilt inför alla dem som inte har någon kunskap alls om kvantfysik. De som har lite mer kunskap vet att det finns kvantfysiker som har en annan hållning (t.ex. prof. Amit Goswami, prof. Fred Allan Wolf eller prof. Jack Sarfatti.). Om man vill ha riktig diskussion om kvantfysik med dess olika teorier, varför inte bjuda in företrädare med denna hållning också? Och om man vill hålla sig inom Sverige så har vi Jens Tellefsen, prof. emeritus i teoretisk fysik. Det hade givit ett betydligt mer seriöst intryck av ”sann vetenskaplig objektivitet och upplysande anda”. Men så var det uppenbarligen inte, vilket stärker misstanken om att Sturmark driver sin egen ideologi. Och, vilket är allvarligare, tillåts göra detta i svensk television i ett s.k. folkbildande program.

Det här är också ett bra exempel på människans ignoranta arrogans. Om vi går tillbaka till den gamla grekiska mytologin så blir Sturmark människan som med alla medel vill bekämpa gudarna för att ta deras plats i Olympen och själv bli odödlig. Var och en blir salig på sin tro sägs det. Och Christer Sturmark får i ett demokratisk religionsfritt samhälle givetvis bli salig på sin. Att framföra denna som en absolut sanning i TV under vetenskaplig täckmantel är däremot en helt annan femma. Hur ska man förhålla sig till sån´t?