Ring klocka ring…..

År 2013 tonar ut och år 2014 är på väg in i våra liv.

Vad vill du bjuda in till nästa år?

Vad sägs om handlingskraftigt fullkomnande, blommande väsenslikhet, speglingsmedveten hjärtlighet och enighet, finstämt oändlighetsljus och insiktsfull klarhet som en start?

I det handlingskraftigt fullkomnande ligger god hälsa som en förutsättning tillsammans med intention och förmåga till genomförande av denna

I blommande väsenslikhet finns vetskapen om att vi i essensen är helt lika. Med den vetskapen behöver vi vare sig förstora eller förminska oss i relation till andra eller det vi vill åstadkomma. Vi kan blomstra i vår fullaste prakt och låta de andra blommorna på ängen blomstra i sin

I den speglingsmedvetna hjärtligheten finns en plats för alla. Vi går bortom dualitetens förvillande begränsningar och känner igen inom oss själva utan projiceringar på omvärlden. Hjärtlighetens försonlighet och kognitionens speglingsmedvetenhet ackompanjerar oss

I det finstämda oändlighetsljuset kan vi intuitivt uttrycka och utveckla vår andlighet och kreativa förmåga, utan inskränkande begränsningar

Och i den insiktsfulla klarheten mognar vi tålmodigt till vår sanna potential: bortom illusoriska föreställningar och fördomar.

Om vi människor bjuder in allt detta och påbörjar arbetet med förverkligande av det så torde vi komma en bra bit på vägen till en harmonisk, kärleksfull och insiktsfull värld

Ett underbart år 2014 önskar vi på Akademin er alla