Medicin medicin med detsamma!

Vi människor har en tendens att tudela världen: jag & du, vi & dem, rätt & fel, vitt & svart, fint & fult osv. Det mänskliga sinnet tycks vara beskaffat så att vi upplever och erfar verkligheten på det viset. Konsekvenserna av denna dualisering och framförallt värderingarna runt detta är föremål för det här blogginlägget. För i vårt dualiserande skapar vi inte bara kategorier, utan vi värderar dem också i bättre respektive sämre, sant respektive falskt.

Ett tydligt exempel är västerländsk skolmedicin respektive den s.k. alternativmedicinen. För många människor är dessa paradigm oförenliga och det är inte ovanligt att dess företrädare hävdar att det är det egna som är sant medan det andra är fel, skadligt, flummigt etc.

Om jag går till en skolmedicinsk läkare idag och pratar om alternativa metoder för att hela min åkomma är risken stor att vederbörande fnyser åt mig och talar om kvacksalveri och ovetenskaplighet (jag har varit med om detta). Om jag går till en alternativterapeut och berättar att jag äter någon ”vanlig medicin” är risken stor att vederbörande snörper på munnen och muttrar om förgiftning (jag har varit med om det också).

Dylika uttalanden är arroganta och ignoranta och bottnar sannolikt i okunskap om det andra paradigmet. Jag vill inte höra något av detta. Dessutom är det respektlöst mot mig som patient: jag tas inte på allvar och har inte kunskap om den kropp som jag bott i under ett halvt sekel, utan jag har blivit lurad av motståndarsidan.

Skolmedicinen och alternativmedicinen skiljer sig inte bara vad gäller diagnos- och behandlingssätt. De utgår från olika antaganden vad gäller sjukdomar och människan som varelse. Gör detta då paradigmen oförenliga eller kan de samverka? De mer ivrande förespråkarna för skolmedicinen hävdar ofta oförenligheten och anklagar ”motståndarsidan” för att vara ovetenskaplig, flummig och ignorant och dess behandlare för att vara kvacksalvare. Ivrande förespråkare för alternativmedicinen är inte sämre och anklagar å sin sida ”motståndarlaget” för att ta patent på den medicinska sanningen, gå läkemedelsindustrins ärenden och skada människor med sina giftiga mediciner.

Läkemedelsindustrin är en mäktig kraft som styrs av ekonomiska intressen, det är svårt att förneka. Många läkemedel är också giftiga och skapar en rad bieffekter och visst finns en utspridd arrogans hos många skolmedicinare. Å andra sidan är mycket av alternativmedicinen outforskat och bygger på antaganden och trosföreställningar mer än systematiskt framtagen kunskap. Kunskap om det andra paradigmet saknas väldigt ofta ifrån bägge håll. Man kan sitt eget fält men inte det andra. När okunskap råder kommer föreställningar, rädslor och värderingar in i stället: så bildas fördomar.

 

Västerländsk skolmedicin har utvecklats under århundranden och har förstås sitt ursprung från naturen och dess läkeväxter. Med tiden har läkare och forskare utforskat människokroppen och dess sjukdomar. Genom hårt och systematiskt arbete har ett vetenskapligt medicinskt paradigm byggts upp. Denna bygger på vissa antaganden och följer vissa regler för hur kunskap ska inhämtas, hur mediciner ska testas, gränser för att resultat ska vara signifikanta osv. Det ställs krav på stringens och systematik. Den skolmedicinska vetenskapen är fantastisk på många sätt. Tänk på alla sjukdomar som kan botas genom olika behandlingsmetoder och hur många liv som har räddats och hur mycket lidande som har besparats på grund av det. När min son, 6 år gammal, skadade sin ena hand mycket svårt gjorde skolmedicinen ett otroligt jobb. Den avkapade delen syddes fast och antibiotika hjälpte kroppen att hålla infektioner borta. Det hade knappast alternativmedicinen kunnat åstadkomma .

Men det har funnits tillfällen i min medicinska historia där skolmedicinen gått bet och kommit med märkliga förklaringar  p.g.a. av bristande kunskap eller helt enkelt bara ryckt på axlarna och sagt: -”vi vet inte”. Här har jag ibland fått bra hjälp från alternativmedicinen, där man ofta är mycket bättre på att upptäcka åkommor i sin linda och kunna sätta in behandlingsmetoder innan åkomman blir alltför utvecklad och svårbehandlad.

Den västerländska skolmedicinen har mycket kvar att lära, mycket som den inte kan bota eller ens förstå. Det är många pusselbitar som saknas och många konsekvenser av läkemedel och andra behandlingsmetoder som den inte ser, förstår eller vill ta till sig. Helhetstänkande saknas ofta och diagnostiken ibland ofullständig. Syns det ingenting på proverna är patienten frisk, trots att symptom finns.

Den alternativmedicinska traditionens rötter är mycket äldre än skolmedicinen men bygger liksom den på kunskap och beprövad erfarenhet om vissa växters läkande effekt. Alternativmedicinen har också utvecklats och förändrats genom åren. Den har blivit mycket bredare och har ett utvecklats till ett annat, mer holistiskt, paradigm. Olika terapiformer har skapats, både med mediciner och andra terapeutiska metoder. Människan betraktas här som en helhet och där roten till det onda ofta sitter någon annanstans än där symptomen visar sig. Man ser till helheten: kropp och själ sitter ihop, oförlösta känslor skapar fysiska problem, hudproblem kan komma från en dåligt fungerande tarm osv. Behandlingsmetoderna kan variera mellan örtmediciner, mat, samtalsterapi, energiöverföring, ökad medvetenhet, nålar eller massager av speciella punkter etc.

Men även här finns mycket kvar att lära och förstå, mycket kunskap saknas, behandlingsmetoderna hjälper inte alltid och behandlarna drivs ibland mer av ideologi än kunskap. Kostnaden för patienten kan ofta också bli hög.

Visst är det så att många skolmedicinska läkemedel verkligen är starka och giftiga: ta t.ex. överförskrivningen av antibiotioka som skapat multiresistenta bakterier. Skrämmande! Men alternativmedicinen går också bet många gånger och ibland biter inte dessa metoder på åkomman utan det behövs något kraftfullare. Det har ibland också funnits en naiv föreställning om att alla naturmedicinska preparat är ofarliga eftersom de kommer direkt från naturen, vetenskapen har visat att det inte är så enkelt.

De båda paradigmen behöver varandra och de behöver samverka. Jag ser fram emot den dagen där jag blir remitterad av en läkare till en homeopat, ayurovedisk-, tibetansk- eller naturläkare, en akupunktör, kinesolog, helande massage terapeut , healer, rosenterapeut etc. Eller när en alternativterapeut/läkare säger: ”- bättre att du går till en skolmedicinsk doktor för den här åkomman”.

Jag ser också fram emot den dagen då en bättre reglering av alternativmedicinen kommer, vilken bygger på kunskap och välvilja istället för okunskap och fördomar. Och jag ser fram emot den dagen där alternativmedicinen omfattas av den vanliga patientavgiften.

Gedigen kunskap om det andra paradigmet borde vara obligatoriskt för alla som ska ägna sig åt medicinskt helande i någon form. Blivande skolmedicinska läkare borde ges en ordenlig kunskap om alternativ medicin. Många alternativ medicinare borde ha längre utbildning som även inkluderar gedigen skolmedicinsk kunskap (inte bara basmedicinen). Skolmedicinen behöver bli mer holistisk och inklusiv och alternativmedicinen mer vetenskaplig. Mer forskning behöver till om alternativmedicinen: det behövs en vetenskap som är lika systematisk och stringent som den skolmedicinska men där metoderna anpassas för det som ska studeras och efter de teoretiska paradigm som det bygger på. De olika alternativmedicinska metoderna behöver också samspela bättre.

Ett mer intergralt tänkande och en stor portion ödmjukhet efterlyses på den medicinska arenan. Då har vi skapat ett nytt paradigm: integral medicin!

 

Det blåser nya vindar

Det blåser nytt på Akademin!

År 2012 närmar sig sitt slut. Det har varit ett turbulent år för många, såväl på det privata planet som mer kollektivt och globalt. Det har funnits många teorier runt detta år, mer eller mindre spekulativa. Hos oss på Akademin har det också varit förändringarnas tidevarv. På vår nya fina hemsida ser du ett flertal av dem.

Vi har gjort om våra utbildningar, slimmat och givit dem tydligare inriktning på mediumskapet och ledarskapet. En ny tvåårig utbildning sjösätts i Stockholm till hösten. Men redan nu till våren startar vi den i Vasa, Finland. Vår nya utbildning är mycket tydligare inriktad på medialiteten som yrke efter 2 år eller som ledare för meditation och utvecklingscirklar efter 1 år. Formen på utbildningen ser lite annorlunda ut och vi har en del nytt innehåll. Men som vanligt handlar det om en blandning mellan teori, praktiska övningar och diskussioner. Och som vanligt kommer vi ha inspirerande träffar i lättsam stämning där du får träffa likasinnade. Utbildningen är också på deltid för att du ska kunna arbeta som vanligt.

För dig som är nybörjare kommer vi att erbjuda utvecklingscirkel A och 2 möjligheter till mediala utvecklingshelger. För dig som redan har erfarenhet och är intresserad av att hålla medialiten igång för din egen skull erbjuder vi utvecklingscirkel B. Att träna sin mediala förmåga är som att gå på ett gympapass: övning ger färdighet och man håller sina ”mediala muskler igång”.

Vi kommer också att hålla en spännande utvecklingshelg med upplevelser, övningar, ceremonier och mycket annat skoj.

Så vi hoppas att kunna erbjuda något för alla som har intresse av andlighet och att utveckla sig själv på olika sätt, oavsett det är för din egen skull eller för att vara till hjälp och nytta för andra. Och allt detta i en trygg miljö med kompetenta och professionella lärare.  Och som vanligt har vi övningsseanser och övningssessioner med våra kandidater. Det kommer inte att förändras och vi hoppas på många gäster till våra evenemang.

Vi kommer också att försöka bli bättre på att lägga ut blogg- och facebook-inlägg lite oftare och mer regelbundet. Vi vill gärna ha levande diskussioner på det andliga temat. Vad kan egentligen vara viktigare i vår tid?

Vår vision med Akademin är att få vara ett (gammeldags uttryckt) utbildningssäte för seriös andlig och medial utveckling. Vi vill utbilda den nya tidens medier: de som har att möta fler grupper av människor, vilka ställer helt andra krav på kompetens, professionalitet, etik och kunskap. Och vi vill att Akademin ska stå för allt detta och inom en ram av religiös obundenhet, kärlek och respekt inför de andliga dimensionerna såväl som våra medmänniskor.

Vi hälsar både våra gamla och nya elever varmt välkomna till nya Akademin. Och vi hälsar alla våra gamla och nya gäster hjärtligt välkomna till övningsseanser, enskilda sessioner och vårens certifieringsfest.