TV-debatt om Andar

Andedebatt i TV: klarhetsljus eller nonsensbrus?

En ny undersökning visar att 20% av svenska folket tror på andar. Lika många har själva haft erfarenheter eller förnimmelser av människor som lämnat det jordiska livet. På förekommen anledning tar TV 4:s Kvällsöppet upp frågan i måndags kväll. Inbjudna gäster är en religionspsykolog (Sara Duppils) och två förespråkare för två olika intressegrupper (Jörgen Gustavsson medium och Christer Sturmark ordförande för föreningen Humanisterna). Avsikten är att diskutera Sifos undersökningsresultat. Det hade kunnat bli en spännande och intressant diskussion om vi tittare bjudits på ny kunskap och nya perspektiv på fenomenet Andar. Men diskussionen tog snabbt en annan vändning när CS fick ordet. Han var uppenbarligen inte intresserad av att diskutera huruvida intresset och tron på detta har ökat och i så fall varför eller vilket behov det kan fylla hos människor. Han var inte ens intresserad av att diskutera sin egen förening och vad de respresenterar och erbjuder. CS har sin egen agenda och han driver stenhårt tesen att alla religioner, alla trosföreställningar och antaganden om en verklighet som inte kan uppfattas med de vanliga fem sinnena är vidskepelse, vilken dessutom är farlig. Han visar föga intresse eller respekt för människors ”förstapersonssupplevelser”, alltså alla de som själva haft översinnliga upplevelser. Av hans tes följer explicit också att medier är bedragare som lurar folk på pengar. CS är medvetet provocerande och aggressiv för att få sina meddebattörer i försvarsställning och på så sätt kan han positionera sig i överläge. Anfall är bästa försvar och därigenom döljer man sina kunskapsbrister. Både SC och JG faller i Sturmarks fälla trots goda intentioner och ett bra försök att hålla diskussionen på banan. Men det går inte med en person som endast är intresserad av att utkämpa sitt eget korståg.

Hela föreställningen blir tröttsamt farsartad. Det intressanta ämnet faller som en kägla på en bowlingbana och det blir oseriöst och ointressant. Det är beklagligt att TV inte bjuder in seriösa debattörer som verkligen kan och vill tillföra något som kan få oss tittare att se på fenomenet från fler perspektiv. Det torde finnas gott om s.k. skeptiker men som i sann kunskapsorienterad nyfikenhet är villiga att både ompröva och förstärka sina egna uppfattningar och som på ett civiliserat och ödmjukt sätt argumenterar om det som faktiskt är Okänt.

Vad tycker du? Kom gärna med dina inlägg, tankar och funderingar

Februarireflektioner från Lottie