Sommar och tid för tankar!

Glädje, hopp och något nytt som är på väg. Vi har certifierat tre nya medier och det är alldeles fantastiskt!

Det är med stolthet som vi kan rekommendera våra medier, de har en lång utbildning och mycket träning bakom sig. Etik, psykiatri, gruppsykologi, religionskunskap och nyandliga rörelser, ledarskap, sorgbearbetning och krishantering är några av de teoretiska avsnitten. Våra medier är inga nybörjare de har fått träna under lång tid och nu är de redo för att arbeta självständigt. Vi ser till vår glädje att våra medier utvecklar sin egen personlighet och sitt eget sätt att arbeta.

Under hela utbildningen har de övat kritiskt tänkande och fått bearbeta sin egen livsåskådning tillsammans med andra och individuellt. Respekt för olika uppfattningar och en mogen syn på sin egen livsåskådning är viktig när man arbetar som medium.

Snart sagt varje TV kanal har något program där det förekommer medier inte bara TV4+ där jag själv medverkar. Det är inte längre så okänt, allt fler vill veta mera och vågar tala om sitt intresse för existentiella frågor och upplevelser av andlig karaktär.

TV-programmet ”Det Okända” bidrar till mera kunskap och tar kål på en del fördomar. Dock finns det en ganska vanlig uppfattning att medier är personer som besöker hem, där man har upplevt något skrämmande, för att försöka ställa allt tillrätta. Det är inte det vanliga arbetssättet för oss medier, det är ett koncept för ett TV-program. (Det är väl få som tror att ”Simon och Thomas” sover över hos sina heminredningskunder i vanliga fall, nej det är ju också ett TV-program.)

Det normala är att man kommer till mediet antingen individuellt eller i en grupp. Stunden tillsammans med mediet är till för att ge styrka, tröst, hopp och vägledning i det dagliga livet. En underbar möjlighet att få kommunicera med nära och kära som har lämnat jordelivet. En stund för att få känna hopp om att det finns något mera efter döden. En stund för att ta emot kärlek och stöd från någon eller några som bryr sig och vill ge sin kärlek.

Om du håller ut till akt 3 i TV programmet ”Det okända” så kan du få veta att det inte finns något att frukta och du får en glimt av all kärlek som finns runt omkring oss alla om man bara öppnar sig för att ta emot den.

Vendela